top of page
玄 / Chef's knife 主廚刀

主廚刀是最重要的廚房工具之一,此刀的平衡性非常好,可用於切割各種尺寸,尤其是較大的食材。

玄 / Chef's knife 主廚刀

NT$6,000價格
 • 材質

  • 33層大馬士革鋼 (VG10)
    
  • 雙面刃
 • 握把

  • 積層強化木 (防水不易腐爛,手感舒適度佳)
 • 產品規格

  • 240 大主廚刀
   尺寸╱380mm   刀長╱240mm   重量╱192g

   

  • 210 中主廚刀
   尺寸╱350mm   刀長╱210mm   重量╱164g

   

  • 180 小主廚刀
   尺寸╱320mm   刀長╱180mm   重量╱142g

相關產品